Inzichten​

Wij maken het complexe eenvoudig en begrijpelijk

Inzichten,digitale versnelling blog
Volledige aandacht op de Digital Experience voor een ultieme klantbeleving

Digital experience, of digitale ervaring, verwijst naar de totale interactie die een gebruiker heeft met een merk via digitale kanalen. Dit omvat alles van websites, mobiele apps, sociale media platforms, e-mail, tot virtuele assistenten en meer. Het gaat niet alleen om de technologische aspecten, maar ook om hoe deze technologieën de algehele perceptie en tevredenheid van de gebruiker beïnvloeden. Een positieve digitale ervaring zorgt ervoor dat gebruikers tevreden, betrokken en loyaal blijven aan een merk.

Inzichten,digitale versnelling blog krachtholistischeklantrelatie
De kracht van een holistische klantrelatie: de evolutie naar een optimale customer journey

In een tijdperk waarin klanten meer dan ooit verbonden zijn en keuzes maken op basis van ervaringen, is het cruciaal voor organisaties om een naadloze en holistische klantrelatie na te streven. Traditionele benaderingen, waarbij sales, marketing en service als afzonderlijke entiteiten worden behandeld, zijn niet langer voldoende om te voldoen aan de verwachtingen van de moderne consument. Wij verkennen hieronder de evolutie naar een geïntegreerde frontoffice-aanpak, waarbij digital niet langer als een apart kanaal wordt beschouwd, maar eerder als een verbindende kracht tussen sales, marketing en service. We zullen ook de voordelen voor organisaties onder de loep nemen, de vereiste samenwerking binnen de frontoffice uitleggen en de waarde die dit alles oplevert voor organisaties.

Inzichten,digitale versnelling blog digitale volwassenheid inhuren
De sleutel tot digitale volwassenheid: inhuren, aannemen of outsourcen?

In het snel evoluerende digitale landschap staan organisaties voor de uitdaging om niet alleen bij te blijven, maar ook voorop te lopen. Digitale volwassenheid is niet langer een luxe, maar een noodzaak voor bedrijven die relevant willen blijven in hun branche. Maar wat houdt digitale volwassenheid precies in, en hoe kunnen bedrijven de juiste mix van talent en expertise vinden om hun digitale doelstellingen te realiseren?

Inzichten,digitale versnelling blog ai marketing
De kracht van AI in marketing: een gids voor managers

In een tijdperk waarin technologie zich sneller ontwikkelt dan ooit, is kunstmatige intelligentie (AI) een revolutionaire kracht geworden die de manier waarop organisaties opereren transformeert. Met name op het gebied van marketing biedt AI ongekende mogelijkheden om niet alleen efficiënter te werken, maar ook om diepere en betekenisvollere verbindingen met klanten te creëren. In dit artikel verkennen we hoe managers AI kunnen benutten om hun marketingstrategieën te versterken en dit biedt tevens een praktisch stappenplan voor de integratie ervan.

Inzichten,digitale versnelling blog digitale versnelling
Digitale versnelling: De motor achter moderne bedrijfsgroei

In een wereld waar technologie voortdurend evolueert, is digitale versnelling niet langer een luxe, maar een noodzaak voor bedrijven die concurrerend willen blijven. Maar wat is digitale versnelling precies, en hoe kan jouw bedrijf de digitale curve voorblijven?

Inzichten,digitale versnelling blog interviewilsebeckers
Interview met Ilse Beckers: Een businessplan op 1 A4 voor CliniClowns, dat is lekker concreet zeg!

Bij CliniClowns is de organisatie ingericht volgens het principe van doelgericht werken, wat een vorm is van een holacratische besturingsmodel. Holocratie is een besturingsmodel voor organisaties en neemt afstand van traditioneel top-downmanagement. Het verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangspunt is dat een organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is voortdurend bij te sturen. Lees in dit interview met Ilse Beckers hoe je binnen dit model heldere en concrete doelen kunt krijgen en versnelling kunt realiseren.

Inzichten,digitale versnelling blog holischefrontofficebenadering
Een geïntegreerde klantbenadering vanuit sales, marketing en service zorgt voor een succesvolle customer experience.

Een optimale klantbeleving begint met een holistische benadering vanuit sales, marketing en service. Door deze drie pijlers te integreren in een naadloze samenwerking, kunnen organisaties hun buyer journey en customer journey optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde klantervaringen. Hieronder beschrijven we beknopt de rol van de gehele front-office hierbinnen.

Inzichten,digitale versnelling blog klantgerichtleiderschap
Klantgericht leiderschap cruciaal voor duurzame groei en innovatie

Het leiden van innovaties en het besturen van een organisatie met een focus op klantbehoeften en de klantreis is cruciaal voor succes in de gemiddelde concurrerende markt. Door de klant centraal te stellen, kunnen organisaties niet alleen waarde toevoegen, maar ook een duurzame relatie opbouwen wat leidt tot retentie.

Inzichten,digitale versnelling blog generatieveAI
De kracht van generatieve AI in de marketing: creëer, innoveer en verbind

In de snel evoluerende wereld van marketing blijft de rol van technologie en data groeien. Generatieve kunstmatige intelligentie (AI) is een van die revolutionaire technologieën die marketeers de mogelijkheid biedt om content te creëren, te personaliseren en te innoveren op manieren die voorheen ondenkbaar waren.

Inzichten,digitale versnelling blog
Operational- en service excellence als onderdeel van een winnende marketingstrategie

In een tijdperk waarin klanten meer dan ooit worden overspoeld met campagnes en advertenties, zijn deze vormen van marketing voor vele adverteerders langzaam minder effectief aan het worden. Het digitale landschap en de klant evolueert voortdurend en merken zoeken naar nieuwe manieren om op te vallen in de oceaan van informatie richting de klanten. Binnen deze zoektocht komt dan regelmatig “operational- en service excellence als marketingstrategie” naar boven als onderdeel van de marketingstrategie.

Inzichten,digitale versnelling blog relevantie digitale wereld
Hoe organisaties relevant blijven in een digitaliserende wereld

In een tijd waarin technologische vooruitgang en digitale versnelling de norm zijn geworden, is het voor organisaties van cruciaal belang om zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving. De onvoorspelbaarheid van markten en de voortdurende evolutie van technologie vereisen een strategische benadering om relevantie te behouden. Dit inzicht toont raakvlakken en handvatten uit het veld en geeft daarmee ondersteuning hoe een organisatie relevant kan blijven middenin deze voortdurende digitale evolutie.

Inzichten,digitale versnelling blog omnichannel
De transformatie van consumentengedrag: De opkomst en doorontwikkeling van de omnichannel klant

In de wereld van vandaag verandert het landschap van de detailhandel sneller dan ooit tevoren. De consument van nu vertoont een geheel nieuw gedragspatroon als het gaat om het zoeken naar informatie, het evalueren van producten en het uiteindelijk doen van de aankoop. Deze verschuiving wordt aangedreven door de opkomst van omnichannel winkelen en de exponentiële groei van click-and-collect. Laten we kijken hoe dit ontstaan is en hoe deze omnichannel klant eruitziet en welke richting dit uit lijkt te gaan.

Inzichten,digitale versnelling blog ai marketing
Is AI-marketing de holy grail voor groei en versnelling? 

AI-marketing is een veelbelovende ontwikkeling voor marketeers. Maar wat doet kunstmatige intelligentie nu precies, waar kun je het toepassen en hoeveel kennis van AI moet te hebben om het te gebruiken om nieuwe marketingstrategieën te ontwikkelen, meer omzet te genereren en doelgroepen te bereiken?

Inzichten,digitale versnelling blog ecommercemarketing
E-commercemarketing is een cyclisch proces en stimuleert online verkopen en klantervaringen

Sinds 1993 is het internet beschikbaar voor het grotere publiek. Het heeft onder andere de detailhandel de mogelijkheid gegeven om online leads te genereren en/of verkopen te realiseren. Ondertussen is de afgelopen jaren het online winkelen gegroeid tot een miljardenindustrie. Het deel gemak, gebruikerservaring en veiligheid is op dit moment zo goed geregeld in de e-commerce dat online winkelen gewoon is geworden. In dit inzicht vertellen we in grote stappen meer over e-commercemarketing om de verkopen en de klantreis te kunnen verbeteren.

Inzichten,digitale versnelling blog losstaandedigitalestrategie
Een geïntegreerde benadering voor het digitale tijdperk: Weg met de losstaande ‘digitale strategie’

In de snel veranderende wereld van vandaag is de rol van digitale technologie in het bedrijfsleven niet te meer weg te denken. Veel bedrijven worstelen echter met de vraag of ze een afzonderlijke ‘digitale strategie’ moeten ontwikkelen. Wij vinden dat een afzonderlijke digitale strategie beperkend werkt en dat er altijd gestreefd moet worden naar een bedrijfsbrede ‘strategie voor het digitale tijdperk’ waarin alles samenkomt. Hieronder gaan we wat dieper op deze benadering in om aan te geven waarom dit zinvol is en hoe dit de bedrijfsprestaties kan verbeteren.

Inzichten,digitale versnelling blog digitaleversnelling hoger
Succesvol een digitale versnelling hoger schakelen 

Digitale versnelling is niet alleen een nieuw digitaal kanaal, digitale klantprocessen of een nieuwe technologie implementeren. Digitale versnelling is het maximale uit je digital marketing & sales, customer experience en digitale proposities halen. En daarbij gaat het ook over mensen, gedrag, cultuur en hetzelfde klantdoel nastreven. Dit zijn factoren die zorgen dat je organisatie wendbaarder, efficiënter, toekomstbestendiger en klantvriendelijker wordt.

Inzichten,digitale versnelling blog propositieontwikkeling
Propositie ontwikkeling in een digitale wereld

Het ontwikkelen van een sterke propositie in een steeds veranderende digitale wereld is van cruciaal belang om de behoeften van de klant van de toekomst te begrijpen en te vervullen. In een landschap waarin online interacties de norm zijn geworden, is het identificeren van de percipieerde waarde voor de klant essentieel om een onweerstaanbare propositie te creëren.

Inzichten,digitale versnelling blog buyers customerjourney
Customer journey en buyers journey: wat is het verschil?

Marketingtermen zijn soms al verwarrend voor specialisten – laat staan voor niet marketeers. Hoewel marketingtermen en buzzwords regelmatig door elkaar worden gebruikt, zijn er over het algemeen grote verschillen in wat ze eigenlijk betekenen. Twee uitdrukkingen die vaak door elkaar worden gebruikt maar totaal verschillend zijn, zijn de reis van de koper en de reis van de klant.

Inzichten,digitale versnelling blog emotioneleachtbaanverandering
De emotionele achtbaan van verandering goed gaan begrijpen als managementteam

Als organisaties willen of moeten gaan veranderen, is het onderdeel mensen, gedrag en cultuur het meest complexe. Het model dat in dit artikel maakt inzichtelijk hoe mensen emotioneel reageren op veranderingen en hoe je dit zou kunnen begeleiden. Dit model is van origine van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross die onderzocht hoe mensen rouw zo optimaal mogelijk kunnen verwerken. Deze doorontwikkelde versie voor veranderingen in organisaties omvat acht fases die gaan van ontkenning, woede, frustratie, depressie, acceptatie, verkenning, verbintenis richting groei.

Inzichten,digitale versnelling blog agile scrum
Agile is gedrag, scrum is een framework

Er lijkt nog regelmatig onduidelijkheid te zijn als er gesproken wordt over ‘scrum’ en ‘agile’. In gesprekken en presentaties passeert dit nog wel eens de revue alsof deze twee woorden dezelfde inhoud en betekenis hebben. En het zijn toch echt twee woorden met verschillende betekenissen, maar het een kan niet zonder het ander.

Inzichten,digitale versnelling blog transformatiesendigitalisering
Herken de verschillen: digitale transformatie, digitaliseren, digitization, digitalization en digitale versnelling

Digitaliseren, digitaal transformeren, digitization en digitalization zijn allemaal termen die ‘hot and happening’ zijn. Helaas worden ze zeer regelmatig door elkaar gebruikt, wat onduidelijkheid geeft bij de organisaties die extern advies en hulp vragen. Hieronder leggen we de verschillen uit wat jou gaat helpen om deze semantische discussies uit de weg te gaan en de juiste keuzes te maken.

Inzichten,digitale versnelling blog vanproductnaarbehoeftegedreven
Van een productgedreven naar een behoeftegedreven organisatie in 4 stappen

Een behoeftegedreven organisatie richt zich op het begrijpen van de behoefte van haar klanten. Ze besteden veel tijd en middelen aan het begrijpen van de markt, de klanten, hun gedrag en behoefte. Deze veelal succesvolle organisaties optimaliseren hun producten en diensten regelmatig op basis van de klantbehoefte en betrouwbare data om waarde te kunnen blijven leveren.

Inzichten,digitale versnelling blog digitalbusinessvolwassenheid
De noodzaak van de menselijke factor bij groeien in digital business volwassenheid

Aansluiting bij de klantbehoefte en groeien in digitale volwassenheid draait niet alleen om technologie. Het is juist ook de menselijke factor die voor succes of falen zorgt. Groei en versnelling ontstaat door aandacht te geven aan mensen, gedrag, cultuur en er voor zorgen dat de hele organisatie hetzelfde klantdoel nastreeft.

Inzichten,digitale versnelling blog 4voordelendigitaleversnelling
4 voordelen van digitale versnelling voor jouw organisatie

Digitale versnelling kan organisaties helpen nieuw potentieel te ontsluiten via vier kernvoordelen: verbeterde klantervaring, verhoogde efficiëntie en productiviteit, betere datagestuurde besluitvorming en snellere groei. Ontdek hoe dit transformatieproces jouw bedrijf kan verbeteren en concurrerender kan maken in de huidige digitale wereld.

Inzichten,digitale versnelling blog businesstransformatie
Een klantgedreven (digital) business transformatie is een continue proces

Digitale transformatie, digitalisering en business transformatie zijn een paar termen die soms vanuit verschillende perspectieven gebruikt worden voor de doorlopende aansluiting van een organisatie bij de doorlopend veranderende klantbehoefte. Wij noemen dit daarom graag als totaal een klantgedreven (digital) business transformatie en leggen in grote brokken uit wat het raakt.

Inzichten,digitale versnelling blog klantgedreven
Klantvriendelijk, klantgericht en klantgedreven, hoe zit dat nou?

De drie veelgebruikte termen klantvriendelijk, klantgericht en klantgedreven geven aan dat de klant belangrijk gevonden wordt binnen een organisatie. Maar staat de klant nou daadwerkelijk zo centraal binnen de gehele klantreis? Een vraag die je zou moeten beantwoorden om de volgende stap te zetten als organisatie.

Inzichten,digitale versnelling blog groeistrategieen
Groeistrategieën zijn fundamenteel voor succes

Groei realiseren kan op verschillende manieren. Vanuit de behoefte voor een duurzame bedrijfsvoering start je met een onderzoek rondom de product/markt fit, eventuele groeimogelijkheden in nieuwe markten, partnerships en de mogelijkheden om een nieuw product te introduceren binnen je bestaande markt. Met deze informatie bepaal je dan je strategie.

Inzichten,digitale versnelling blog struikelblokken
Digitale transformaties en de drie opvallende struikelblokken

Een digitale transformatie met de juiste aanpak en focus binnen de organisatie geeft versnelling. Vanuit de klantgedreven transformaties die wij hebben ingezet en begeleid zijn er drie opvallende struikelblokken te onderkennen die wij graag delen.

Inzichten,digitale versnelling blog onlinemarketingmaturity
Stimuleer de online marketing volwassenheid doorlopend

Net zoals bij een transformatie is de volwassenheid van de online marketing een doorlopende reis en geen einddoel. Marketingvormen, technologieën, het team, data en privacy wil je absoluut up-to-date houden. De bewustwording waar je staat als team en vanuit welke dimensie je verder kan ontwikkelen is relevant voor groei.

Inzichten,digitale versnelling blog customerjourney
Maak de klantreis inzichtelijk

De klantreis inzichtelijk maken is relevant in jouw business strategie. Elke stap en touchpoint moet inzichtelijk zijn en daarbij ook de voorkeuren per fase van jouw klanten. Klantgedreven organisaties doen dit regelmatig om de klantbehoefte scherp te houden.

Inzichten,digitale versnelling blog klantbehoeftecentraal
Stel de klantbehoefte centraal

De klantbehoefte centraal stellen wordt door veel organisaties nog als lastig ervaren. ‘Wij doen en bieden dit al jaren op deze manier en wat levert mij dit dan op’, is dan regelmatig de eerste vraag. Graag delen wij hier onze ervaringen om organisaties verder te brengen.

Inzichten,digitale versnelling blog wendbaar
De voordelen van het hebben van een wendbare organisatie

Een wendbare organisatie heeft onder andere een flexibele bedrijfscultuur en een Agile werkwijze. Deze organisaties zijn daarmee in staat om snel te reageren op veranderingen en kansen te benutten die zich aandienen. Welke voordelen hieraan zitten leggen we graag uit.

Inzichten,digitale versnelling blog mbti
MBTI inzetten in de marketing en sales is klantgedreven

Vele mensen kennen de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) als een test die mensen helpt hun persoonlijke voorkeuren en karakter te identificeren. De MBTI is een krachtig hulpmiddel dat psychologen en coaches gebruiken om mensen in hun persoonlijke ontwikkeling te helpen. Maar MBTI kan ook worden gebruikt in de marketing om producten of services op een persoonlijkere manier te promoten.

Inzichten,digitale versnelling blog innovatie
Innoveren is denken, durven, doen en delen

Tijdens een innovatietraject doorloop je een innovatie- en productlevenscyclus proces die bestaat uit de stappen ontdekken, verkennen, valideren, MVP maken, groeien, doorontwikkelen via optimalisaties van (nieuwe) features en nieuwe markten, business development, business optimalisatie en het opnieuw uitvinden of uitfaseren van jouw product of dienst. Maar waarom moet dit nou allemaal?

Inzichten,digitale versnelling blog buyerpersonasverleiding
Het cruciale belang van doelgerichte buyer persona’s voor succesvolle verleiding in e-commerce en omnichannel

In de huidige wereld van e-commerce en omnichannel-marketing is het begrijpen van je klanten essentieel voor het leveren van een overtuigende koopervaring. Het opstellen van doelgerichte buyer persona’s vormt de kern van een succesvolle strategie om klanten aan te trekken, te betrekken en te behouden. Dit inzicht legt begrijpelijk en beknopt de rol van effectieve buyer persona’s bij het verleiden binnen e-commerce en omnichannel-verkoop uit.

Weten wat wij voor je kunnen doen?

Plan een kennismaking in

Deel deze pagina