Inzicht

Agile is gedrag, scrum is een framework

Er lijkt nog regelmatig onduidelijkheid te zijn als er gesproken wordt over 'scrum' en 'agile’. In gesprekken en presentaties passeert dit nog wel eens de revue alsof deze twee woorden dezelfde inhoud en betekenis hebben. En het zijn toch echt twee woorden met verschillende betekenissen, maar het een kan niet zonder het ander.
Agile is gedrag
‘Agile’ draait om het gedrag van mensen en teams binnen de gehele organisatie. Denk bij gedrag aan zaken als enthousiasme, standvastigheid, lerend vermogen en omgaan met fouten. Net als bij het opvoeden van kinderen stimuleer je anderen om elke dag te leren van fouten. Daardoor word je elke dag een beetje beter. Dit is samengevat agile gedrag van mensen en teams.
Scrum is een framework
‘Scrum’ is een kortgezegd een setje richtlijnen (aantal rollen, events en een set aan handvatten) die passen bij agile gedrag. Deze richtlijnen verschillen nog wel eens per organisatie, maar hebben altijd het doel om op regelmatige basis (deel)producten op te leveren en snel en flexibel in te spelen op de veranderende klantbehoefte. Dit framework heeft daardoor ook een lerend karakter in zich.
Gedrag is noodzakelijk
We zien nog regelmatig ambitieuze projecten die claimen dat ze ‘scrum’ kunnen toepassen zonder ‘agile’ te zijn. Verdere uitleg van de impact hiervan is eigenlijk niet nodig, maar dit is uiteraard vaak het begin van het einde van een ambitieus project.
Scrum kan niet zonder agile
Start met scrum en probeer daarbinnen altijd het agile gedrag te begrijpen en daarna direct in te bedden binnen management en alle teams. Als je dat gedrag bij alle mensen en teams binnen de organisatie voor elkaar hebt, is scrum toepassen vervolgens gemakkelijk.
Wendbare organisaties
Agile werken helpt je om wendbaar te zijn en om sneller aan te kunnen sluiten bij de veranderende klantbehoefte. Wij helpen organisaties om vanuit agile methodieken sneller te gaan reageren op verandering en daarmee ook toekomstbestendiger te gaan zijn.
De thema's van dit inzicht

Weten wat wij voor je kunnen doen?

Plan een kennismaking in

Deel dit inzicht