Inzicht

De sleutel tot digitale volwassenheid: inhuren, aannemen of outsourcen?

In het snel evoluerende digitale landschap staan organisaties voor de uitdaging om niet alleen bij te blijven, maar ook voorop te lopen. Digitale volwassenheid is niet langer een luxe, maar een noodzaak voor bedrijven die relevant willen blijven in hun branche. Maar wat houdt digitale volwassenheid precies in, en hoe kunnen bedrijven de juiste mix van talent en expertise vinden om hun digitale doelstellingen te realiseren?
Wat is digitale volwassenheid?
Digitale volwassenheid is het vermogen van een organisatie om digitale technologieën en processen te integreren en te benutten om bedrijfsdoelen te bereiken en concurrentievoordeel te behalen. Het gaat niet alleen om de adoptie van nieuwe technologieën, maar ook om de cultuur, processen, organisatievorm en het talent dat bedrijven in staat stelt om deze technologieën effectief te gebruiken.
De drie wegen: inhuren, aannemen, outsourcen
Bij het streven naar digitale volwassenheid staan organisaties voor een belangrijke beslissing: moeten ze talent inhuren, aannemen of outsourcen? Elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden van het bedrijf.
1. Inhuren
Het inhuren van externe experts of consultants kan een snelle manier zijn om specifieke kennis of vaardigheden in huis te halen, vooral voor korte termijn projecten of gespecialiseerde taken. Het biedt flexibiliteit en toegang tot topexpertise zonder de lange termijn verplichtingen van een vaste aanstelling. Echter, de kosten kunnen hoog zijn en het kan moeilijker zijn om een diepgaande bedrijfsspecifieke kennis op te bouwen.
Voordelen:
 1. Directe expertise: Inhuren geeft direct toegang tot experts met de nodige vaardigheden en ervaring, wat vooral waardevol is voor specifieke projecten of complexe uitdagingen die onmiddellijke aandacht vereisen.
 2. Flexibiliteit: Het biedt flexibiliteit om op korte termijn talent in te schakelen zonder de lange termijn verplichtingen die gepaard gaan met vaste aanstellingen.
 3. Kostenbesparing op lange termijn: Hoewel het op korte termijn duur kan zijn, vermijdt men de lange termijn kosten en -verplichtingen van vaste werknemers, zoals pensioenbijdragen en ziektekostenverzekering.
Nadelen:
 1. Hogere korte termijn kosten: Het inhuren van consultants of externe experts kan op korte termijn duurder zijn dan het aannemen van medewerkers.
 2. Minder bedrijfskennis: Externe krachten missen vaak diepgaande kennis van het bedrijf, daar tegenover staat dat interim professionals gewend zijn om snel up-to-speed te zijn en resultaten te leveren.
 3. Afhankelijkheid van externe partijen: Er kan een afhankelijkheid ontstaan van externe deskundigen, wat risico’s kan opleveren als deze relaties eindigen.
2. Aannemen
Het aannemen van nieuw personeel biedt de mogelijkheid om een langdurige relatie op te bouwen en kennis en vaardigheden intern te ontwikkelen. Dit kan de bedrijfscultuur versterken en zorgen voor een duurzame opbouw van digitale capaciteiten. Het aannemen vereist echter een significante investering in tijd en middelen voor werving, training en ontwikkeling.
Voordelen:
 1. Opbouw van interne expertise: Door personeel aan te nemen, bouwt een organisatie aan langdurige interne expertise en kennis, wat kan bijdragen aan de bedrijfscontinuïteit. Daar tegenover staat dat werknemers in de huidige arbeidsmarkt minder honkvast zijn dan vroeger
 2. Cultuur en betrokkenheid: Vaste medewerkers zijn doorgaans meer betrokken bij het bedrijf en kunnen zich meer identificeren met de bedrijfscultuur en -doelstellingen.
 3. Controle en coördinatie: Aangenomen personeel werkt direct onder het management van de organisatie, wat kan leiden tot betere controle en coördinatie van projecten en taken.
Nadelen:
 1. Langdurig commitment: Het aannemen van personeel vereist een langetermijninvestering en brengt verplichtingen met zich mee, zoals training, ontwikkeling, en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 2. Wervings- en opleidingskosten: Het vinden en trainen van de juiste kandidaten kan tijdrovend en kostbaar zijn.
 3. Inflexibiliteit: Het kan lastiger zijn om de personeelsbezetting aan te passen aan fluctuerende behoeften, wat kan leiden tot onder- of overbezetting.
 4. Blinde vlekken: Medewerkers die langer in dienst zijn kunnen door ingeslepen processen minder goed vernieuwing en veranderingen accepteren.
3. Outsourcen
Outsourcen, het uitbesteden van bepaalde taken of functies aan externe partijen, kan kosteneffectief zijn en organisaties in staat stellen zich te concentreren op hun kernactiviteiten. Het kan ook toegang bieden tot specialistische expertise en capaciteiten die intern moeilijk te ontwikkelen zijn. Het risico bestaat echter dat het bedrijf afhankelijk wordt van externe leveranciers en minder controle heeft over bepaalde aspecten van hun digitale strategie.
Voordelen:
 1. Kostenbesparing: Outsourcen kan kostenbesparend zijn, vooral als het gaat om functies die goedkoper extern kunnen worden uitgevoerd dan intern.
 2. Toegang tot specialistische expertise: Het stelt organisaties in staat om te profiteren van gespecialiseerde vaardigheden en kennis die wellicht intern niet beschikbaar zijn of waarvan de die onderhavig is aan snelle marktontwikkelingen.
 3. Concentratie op kernactiviteiten: Het maakt het mogelijk voor bedrijven om zich te concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl niet-kernfuncties worden uitbesteed.
Nadelen:
 1. Verlies van controle: Bij outsourcen hebben bedrijven minder controle over de uitvoering en kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden. Het vergt een andere aansturing van de leveranciers om de kwaliteit te blijven waarborgen.
 2. Communicatieproblemen: Kan leiden tot communicatie- en coördinatieproblemen, vooral als er sprake is van intern ontbrekende kennis en verschillen van inzicht in de te leveren output.
 3. Afhankelijkheid van leveranciers: Er ontstaat een afhankelijkheid van de leverancier, wat risico’s kan opleveren bij onderbrekingen in de dienstverlening of als de samenwerking beëindigd wordt.
Welke route kies jij?
De keuze tussen inhuren, aannemen of outsourcen hangt af van vele factoren, waaronder de specifieke behoeften van de organisatie, de aard van het werk, de beschikbare middelen, en de langetermijnstrategie. Organisaties die een evenwicht vinden dat past bij hun unieke context, zetten een belangrijke stap naar ware digitale volwassenheid.
De thema's van dit inzicht

Weten wat wij voor je kunnen doen?

Plan een kennismaking in

Deel dit inzicht