Inzichten

De voordelen van het hebben van een wendbare organisatie

Een wendbare organisatie heeft onder andere een flexibele bedrijfscultuur en een Agile werkwijze. Deze organisaties zijn in staat om snel te reageren op veranderingen en kansen te benutten die zich aandienen. Maar waarom heb jij eigenlijk een wendbare organisatie nodig?
De digital economie waar we onderdeel van zijn ontwikkelt snel. Om met deze veranderingen om te gaan, moeten organisaties flexibel en wendbaar zijn. Wendbare organisaties zijn organisaties die snel kunnen reageren op veranderingen en snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties.
Sneller reageren op veranderingen in de markt
Wendbare organisaties hebben de mogelijkheid om op een flexibele manier op veranderingen te reageren. Dit betekent dat zij in staat zijn om snel te kunnen reageren op veranderingen in bijvoorbeeld de markt, technologie of politieke omstandigheden.

Om een organisatie wendbaar te maken, is het belangrijk om een flexibele bedrijfscultuur te creëren. Een wendbare organisatie zal openstaan voor veranderingen en nieuwe ideeën. Het is ook van belang dat de organisatie klaar is om te experimenteren en risico’s te nemen om nieuwe ideeën en technologieën te proberen.

Een wendbaar bedrijf heeft ook een goed doordacht en goed geïmplementeerd proces voor het beheren van veranderingen. Een goed veranderingsbeheersingsproces kan de organisatie helpen bij het beheren van veranderingen door deze te plannen, te implementeren en te monitoren.
Sneller realiseren van resultaat
Een ander belangrijk aspect van wendbaarheid is het vermogen om snel te kunnen schakelen tussen verschillende projecten. Veel organisaties zijn niet in staat om te werken met meerdere projecten tegelijkertijd. Een wendbare organisatie moet echter in staat zijn om snel te schakelen tussen verschillende projecten, zodat de organisatie in staat is om op korte termijn resultaten te boeken. Een veelgebruikte werkwijze is de Agile werkwijze, hiermee ontstaat uiteindelijk een cultuur die snel kan itereren, testen, leren en opschalen bij successen. Hierbij hoort uiteraard een flexibel personeelsbeleid dat in staat is om snel te reageren op veranderingen, zodat de organisatie kan inspelen op de veranderingen in de arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het hebben van een wendbare organisatie. Ten eerste zal een wendbare organisatie in staat zijn om snel te reageren op veranderingen en kansen te benutten. Ten tweede zal een wendbare organisatie in staat zijn om flexibeler te werken en sneller te schakelen tussen verschillende projecten. Ten derde zal een wendbare organisatie in staat zijn om meer te experimenteren, waardoor de organisatie nieuwe ideeën en technologieën kan ontdekken.
Scroll naar boven