Inzicht

Digitale transformaties en de drie opvallende struikelblokken

Een digitale transformatie met de juiste aanpak en focus binnen de organisatie geeft versnelling. Vanuit de klantgedreven transformaties die wij hebben ingezet en begeleid zijn er drie opvallende struikelblokken te onderkennen die wij graag delen.
Digitaal transformeren gaat in de basis over de duurzame aansluiting bij de continue veranderende behoefte van de klant. Helaas faalt het transformeren regelmatig doordat plannen te eenzijdig, te theoretisch en te weinig passend bij de dagdagelijkse echte problematiek zijn. Wij delen graag een handvol inzichten van factoren die hier aan bijdragen. Transformeren blijft uiteraard maatwerk, maar er is wat ons betreft een rode draad te zien.
Drie struikelblokken bij een digitale transformatie
De drie grote struikelblokken die ons opvallen zijn dat er regelmatig te weinig visie is vanuit directieteams waardoor er te weinig verbinding ontstaat tussen de gestarte initiatieven. Daarnaast zien we dat de bestaande organisatiestructuur en ook de cultuur niet klaar zijn voor de nieuwe ambitieuze veranderingen. En als laatste is het regelmatig het oude denken dat ontwikkelingen en versnelling stagneert.
1. Te weinig visie en geen verbinding tussen alle initiatieven
Door een te beperkte visie vanuit directie- en managementteams ontstaat er veelal een gebrek aan samenhang bij alle acties binnen de oude silo’s. Er is teveel focus op bestaande business, waardoor er geen impactvolle duurzame vernieuwing wordt gecreëerd. Silo’s dienen doorbroken te worden en directie- en managementteams moeten aansturen en ondersteunen gaan combineren.
2. Bestaande organisatiestructuur en cultuur werken tegen
De organisatiestructuur past vaak niet meer bij de vernieuwde visie en (een deel van) de medewerkers willen en kunnen simpelweg niet veranderen. Een cultuurverandering slaagt dan ook niet als het onderliggende gedrag en de teams niet worden verbeterd. Hierdoor werken directie en de medewerkers elkaar feitelijk continue tegen, wat extra complexiteit geeft. Focus daarom op een glasheldere en gedragen visie rondom technologieën, klantgedreven versnelling, organisatiestructuur en cultuur.
3. Geen waarde toevoegen aan het ecosysteem van afnemers door oud denken
In de nieuwe digitale economie past veelal het oude ‘machtsdenken’ niet meer. Puur concurrentievoordeel halen is te beperkt, denk daarom meer na over het ecosysteem rondom jouw klanten en wordt daar een wezenlijk onderdeel van. Het platform denken is al voor vele organisaties de volgende stap geworden. Deze organisaties denken na over hoe klanten en leveranciers in dit ecosysteem samenwerken en hoe concurrentie en samenwerking naast elkaar bestaan. Binnen het nieuwe denken past ook een breed digital talent netwerk die die voor continuïteit kan zorgen binnen de ontwikkelende organisatie. Dit zijn de drie struikelblokken die met de juiste visie, strategie en uiteraard goede executie voorkomen kunnen worden. Draagvlak en de juiste mensen op de juiste plekken op het juiste moment gaat zorgen voor duurzame groei.
De thema's van dit inzicht

Weten wat wij voor je kunnen doen?

Plan een kennismaking in

Deel dit inzicht