Inzicht

Herken de verschillen: digitale transformatie, digitaliseren, digitization, digitalization en digitale versnelling

Digitaliseren, digitaal transformeren, digitization en digitalization zijn allemaal termen die ‘hot and happening’ zijn. Helaas worden ze zeer regelmatig door elkaar gebruikt, wat onduidelijkheid geeft bij de organisaties die extern advies en hulp vragen. Hieronder leggen we de verschillen uit wat jou gaat helpen om deze semantische discussies uit de weg te gaan en de juiste keuzes te maken.
Gaan we digitaliseren of digitaal transformeren?
Wat het meest opvallend is zijn de termen digitaliseren en digitaal transformeren. Deze worden bijzonder regelmatig door elkaar gehaald door zowel leverancier als opdrachtgevers. En de onduidelijkheid die dit geeft resulteert vaak in de verkeerde verwachtingen tussen twee of meerdere partijen. Om een voorbeeld te geven: Het digitaliseren van (klant)processen resulteert niet in een digitale transformatie. Een digitale transformatie gaat vooral over de mentale verandering van mens en organisatie. Het is daarom zeer relevant om het potentieel van een digitale mindset en een kwalitatieve digitale strategie richting een digitale transformatie goed te snappen.
De drie Engelse termen: digitization, digitalization en digital transformation
Ook in het Engels is er een verscheidenheid aan termen die gehanteerd worden, maar deze hebben zeker wel een duidelijk onderscheid. In Nederland hebben wij voor de eerste twee Engelse termen maar één vertaling, wat weer ruis geeft bij doelen en verwachtingen. Daarom hieronder een beknopte uitleg van de Engelse termen digitization en digitalization.
Digitization
Digitization draait om de omzetting van analoog naar digitaal. Denk aan de optimalisatieslag van processen, het automatiseren van werk en het minimaliseren van papiergebruik in organisaties bijvoorbeeld. Het doel is hier veelal efficiencyverbeteringen en kostenreductie.
Digitalization
Digitalization is een strategie of proces dat verder gaat dan de implementatie van technologie. Het gaat om een diepere, fundamentele verandering van het volledige organisatiemodel. Denk aan het gebruik is van digitale technologieën en gedigitaliseerde gegevens om de processen en modellen in organisaties te veranderen.
Het onderscheid is eigenlijk wel duidelijk
De Nederlandse termen digitaliseren en digitale transformatie worden dus zeer regelmatig door elkaar gebruikt, terwijl de betekenis nogal verschillend is. Een digitale transformatie is dus vooral een mentale transformatie van mensen en organisaties om klaar te zijn voor de doorlopend veranderende en digitaliserende klant. Digitalisering gaat over het optimaliseren van bijvoorbeeld klantprocessen en systemen. Denk hier bijvoorbeeld aan de processen voor offertes, klant worden, contact zoeken en klachten.
De klant centraal binnen onze digitale versnelling
Vanuit Factor Fier noemen wij de duurzame vorm van aansluiting bij de klantbehoefte een digitale versnelling. Hierin zit het deel digitalisering en digitale transformatie. Digitalisering is een relevante fase in het totale versnellingsproces richting een meer digitaal georiënteerde en (data-)gedreven organisatie. Je klant is steeds meer gewend om digitaal te werken. Het deel digitale transformatie binnen onze digitale versnelling is het proces om een organisatie en de mensen goed aan te sluiten bij de steeds veranderende digitale klantbehoefte. Het doel daarvan is een organisatie met klantgerichte processen en mensen te realiseren. Een organisatie die vanuit de kern blijft toewerken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie, waarbij de klant altijd centraal staat en je waarde blijft leveren binnen de gehele klantreis.
De thema's van dit inzicht

Weten wat wij voor je kunnen doen?

Plan een kennismaking in

Deel dit inzicht