Inzichten

Innoveren is denken, durven, doen en delen

Tijdens een innovatietraject doorloop je een productlevenscyclus die bestaat uit de stappen ontdekken, verkennen, valideren, MVP maken, groeien, doorontwikkelen via optimalisaties van (nieuwe) features en nieuwe markten, business development, business optimalisatie en het opnieuw uitvinden of uitfaseren van jouw product of dienst. Maar waarom moet dit nou allemaal?
Innovatie is het proces van het bedenken, het valideren en het implementeren van nieuwe ideeën, producten, processen of diensten. Doorlopend innoveren is een relevant onderdeel voor organisaties voor het creëren van nieuwe producten of diensten, maar ook het verbeteren van bestaande producten of diensten. Dit doe je uiteindelijk om doorlopend aangesloten te blijven bij de klantbehoefte.
Ontdekken is de eerste stap in de levenscyclus
Je start hier met een problem-solution fit. Je test met klanten of het product of de dienst het probleem oplost of de behoefte vervult van de klant.
Verkennen en valideren
Met een solution-market fit beoordeel je daarna of je in de juiste markt zit met een oplossing waarmee de klant tevreden is en ook bereid is om vervolgens voor te gaan betalen.
MVP maken
Een MVP (Minimal Viable Product) is vervolgens de eerste (basis)versie van het product of de dienst die je aan de klant presenteert. Wat relevant is dat een MVP minimaal de features bevat die de problemen van jouw klanten oplost of de behoefte vervult. Door middel van klanttests ontwikkel je daarna het product verder. Met een productlaunch bewijs je dan ook de product/market fit. In deze fase erna slijp je het  product of de dienst bij tot een optimum.
Groeien en doorontwikkelen
Na de launch ga je direct verder met testen, leren, optimaliseren en opschalen bij succes. Deze doorontwikkeling raakt bijvoorbeeld ook productverbetering en marktuitbreiding.
Business development en business optimalisatie
Hier komen je product-, en marktontwikkeling en product beheer langs. Je optimaliseert producten, markten en processen om rondom de maturiteit fase het optimum uit je product of dienst te halen voor jullie klanten.
Na maturiteit uitfaseren of opnieuw uitvinden
Wanneer je product of dienst tot de maturiteit fase is geklommen is het belangrijk om deze tijdig te heroverwegen. Dit doe je in feite door de innovatiestappen (de productlevenscyclus) weer te doorlopen. Je beoordeelt hier of het nog toekomstbestendig is.
Innovatie ontstaat door continue denken, durven, doen en delen
Vanuit de klantbehoefte, marktontwikkelingen, data analyse en strategische kaders begint dit continue proces. Je werkt hier toe naar een succesvolle product of dienst waarmee je vervolgens doorlopend test, leert, optimaliseert en opschaalt bij succes i.s.m. met jouw klant. Het is bijzonder relevant om deze klant aangesloten te houden in alle stappen. Een Agile werkwijze is raadzaam in dit gehele proces om snel te reageren op veranderingen en wendbaar en duurzaam te zijn. Kennis en kunde van je team blijvend optimaliseren is noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn en daarmee beter mee te kunnen bewegen met nieuwe veranderingen. Kortom, innovatie is een belangrijk onderdeel voor succes voor elke organisatie en elke stap in de productlevenscyclus helpt om vooruitgang te creeren.
Scroll naar boven