Privacy, cookies en voorwaarden

Onze meeste recente privacyverklaring, cookie statement en voorwaarden vind jij altijd hier

Wie wij zijn

Wij zijn Factor Fier. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, prospects en andere relaties. Wij doen dit om klanten en relaties zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze verwerkingen, ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement of bijeenkomst). In dat geval kan het zijn dat de andere partijen je persoonsgegevens ook verwerken voor hun eigen doeleinden. Daarom vind je ook altijd een privacy verklaring op de website van onze evenementen, waarin je nog meer specifieke details over het verwerken van persoonsgegevens kan terugvinden en meer informatie kan vinden over onze partners en hoe zij je persoonsgegevens verwerken.

Verantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en ons postadres is Cornelis Martelinglaan 12, 3871 WD, Hoevelaken en we zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86751115. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact

Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier of via ons postadres Cornelis Martelinglaan 12, 3871 WD, Hoevelaken.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van webinars, evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘personaliseren’ of ‘voice’), functietitel en bedrijf, KvK gegevens, omzet gegevens, beeldmateriaal, contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • Wettelijke verplichtingen
  Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Privacy Waarborg
  Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt en kunnen relevante bedrijfsgegevens, zoals omzet- en KvK gegevens, worden verwerkt.
 • Werving (marketing)
  Factor Fier beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe klanten, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en nieuwe collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Voor Factor Fier-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden.  Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Factor Fier advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.
 • Verbetering Factor Fier dienstverlening
  Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
 • Beeldmateriaal
  Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij zullen hiervoor waar nodig je toestemming vragen. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.
 • Vieringen en Historische overzichten
  Het bewaren en gebruiken van Persoonsgegevens (waaronder beeldmateriaal) voor vieringen, zoals alumni en jubilea, en voor het maken van historische overzichten en -analyses.Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage

Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie

Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid

Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking

Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)

Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Factor Fier dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid

Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken

Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP

Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Factor Fier B.V.: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor Factor Fier persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld met een CRM, een cloud omgeving en wij maken gebruik van Google Analytics.

Social Media

Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing.

Links

Op de website van Factor Fier B.V. staan regelmatig verwijzingen naar websites van andere organisaties. Factor Fier B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Ons contactformulier

Het contactformulier op onze website wordt beschermd door reCAPTCHA3 en het privacy beleid en de servicevoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing.

Jouw cookies helpen ons

Wij willen onze website doorlopend verbeteren. Dat kunnen we doen door de inzichten die we verkrijgen vanuit onze statistieken te gebruiken om optimalisaties door te voeren. Jouw cookies helpen ons daarbij.

Wat zijn cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat door een website wordt geplaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijvoorbeeld computer of smartphone). De cookie stelt de website in staat uw apparaat te herkennen en wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Ondanks de gebruikelijke automatische acceptatie van cookies door webbrowsers, kunt u uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houd er echter rekening mee dat wanneer u in het algemeen geen cookies accepteert, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van websites kunt ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met de soorten cookies die op onze website worden gebruikt.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.</P

Cookie: cookie_notice_accepted

  • Type : HTTP
  • Doel : Bepaalt of de bezoeker de cookie toestemming heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat de cookie-toestemming niet opnieuw wordt getoond bij het opnieuw invoeren.
  • Vervaldatum : 29 dagen

Cookie : rc::a

  • Type : HTTP
  • Doel : Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten te maken over het gebruik van de website.
  • Vervaldatum : vast

Cookie rc::c

 • Type : HTTP
 • Doel : Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.
 • Vervaldatum : alleen tijdens sessie gebruikt
Statistische cookies

Statistische cookies helpen website eigenaren om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door te verzamelen en anonieme informatie te rapporteren.

Cookie : _ga

  • Type : HTTP
  • Doel : Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
  • Vervaldatum : 2 jaar

Cookie : _ga_#

  • Type : HTTP
  • Doel : Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals: data voor het eerste en meest recente bezoek.
  • Vervaldatum : 2 jaar

Cookie : _gat

  • Type : HTTP
  • Doel : Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen
  • Vervaldatum : 1 dag

Cookie : _gid

 • Type : HTTP
 • Doel : Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Vervaldatum : 1 dag

Deze algemene (leverings-)voorwaarden (versie 1.04) van Factor Fier B.V. zijn 16 november 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86751115.

Artikel 1. Definities
 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder Factor Fier – zie artikel 2 – wordt verstaan degene die de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft aanvaard, ook wel aangemerkt als de Opdrachtnemer.t
 3. Onder Opdracht wordt verstaan het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder Werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze verstrekte Opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder Offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.
 6. Onder Derde(n) wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die geen onderdeel van de Opdracht uitmaakt.
 7. Onder Overeenkomst(en) wordt verstaan elke afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot uitvoeren van Werkzaamheden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 8. Onder Schriftelijk wordt verstaan berichtgeving per briefpost of per mail.
Artikel 2. Identiteit van Factor Fier B.V.

Naam bedrijf: Factor Fier B.V.
Straatnaam en nummer: Cornelis Martelinglaan 12
Postcode en vestigingsplaats: 3871 WD Hoevelaken
KvK nummer: 86751115

Artikel 3. Afwijkende voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor alle Offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. Bij samentreffen van door de Opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren tenzij onderdelen van de inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever door de Opdrachtnemer Schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Door de Opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de Opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
Artikel 4. Offertes
 1. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf anders is vermeld.
 2. Desgevraagd zal de Opdrachtnemer voor de aanvang van de Werkzaamheden een Offerte aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de Opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 3. Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 4. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de Opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige algemene (leverings-)voorwaarden deel uit te maken.
Artikel 5. Prijzen, leveringen en betalingen
 1. Alle prijzen zijn in Euro’s tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De Opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen van derden die zijn opgetreden nadat Offerte is gedaan met de Opdrachtgever te verrekenen.
 4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 6. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 7. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Opdrachtnemer zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 9. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
Artikel 6. Opdrachten en wijzigingen
 1. Een Opdracht wordt door de Opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de Opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de Werkzaamheden aan te vangen.
 2. De Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de Opdracht gebonden.
 3. De Opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de Opdracht gebonden.
 4. Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de Opdrachtnemer.
 6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever.
 7. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de Opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 8. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
Artikel 7. Inschakeling derden
 1. Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een Opdracht, dan wel uit de aard van een Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden Opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.
 2. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.
Artikel 8. Betalingstermijn
 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk Schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
 3. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.
 4. De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de Opdrachtgever te verlangen.
 5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,– per vordering bedragen.
 7. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer direct opeisbaar.
 8. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding
 1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Bovendien is de Opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de Opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de Opdrachtnemer gederfde inkomen.
 5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht om de Opdracht of Werkzaamheden zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen:
  a. bij een Opdracht of Werkzaamheden voor onbepaalde tijd: met 12 maanden opzegtermijn;
  b. bij een Opdracht of Werkzaamheden voor bepaalde tijd: minimaal 3 maanden voor het einde van de dan lopende termijn, bij gebreke waarvan de dan geldende termijn automatisch voor dezelfde periode wordt verlengd.
Artikel 10. Levertijden
 1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Niet-tijdige levering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.
Artikel 11. Zorgplicht
 1. De Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
 2. In het bijzonder draagt de Opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele digitale vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt zowel de Opdrachtnemer als Opdrachtgever zorg voor de geheimhouding van alle door de Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht aan een van de partijen ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs
 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever terstond nadat de Opdrachtnemer de door hem verrichte Werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de Opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtnemer in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag wat voor die Overeenkomst is geoffreerd (exclusief btw).
 3. Indien Opdrachtnemer toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
  a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
  b. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene (leverings-)voorwaarden;
  d. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene (leverings-)voorwaarden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

  Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 5. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Opdrachtgever deze gegevens te laat heeft opgeleverd.
Artikel 14. Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, in geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: ziekte van Opdrachtnemer, staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de Opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
Artikel 15. Intellectuele eigendom
 1. Door het geven van een Opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de Opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de Werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de Opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen, de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de Opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 3. De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in Opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
 5. De Opdrachtnemer is gerechtigd het in Opdracht vervaardigde te signeren.
Artikel 16. Medewerkersbeding
 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Opdrachtnemer zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.
Artikel 17. Survival
 1. De bepalingen uit deze algemene (leverings-)voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
Artikel 18. Overdracht en plichten
 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
Artikel 19. Exclusiviteit
 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.
Artikel 20. Wijziging of aanvulling
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze algemene (leverings-)voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
Artikel 21. Bevoegde rechter
 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.